Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

ФИДКО е компанија со седиште во Скопје, Македонија, основана во 1992 година, која нуди решенија од областа на енергетската електроника и автоматика. Компанијата се бави со производство, инженеринг, развој и воведување на нови технологии со акцент на современата автоматизација на индустриските процеси.
Компанијата реализира и проектира управувачки системи за автоматизација на различни видови на индустриски процеси (метална индустрија, хемиска индустрија, прехрамбена индустрија, графичка, рударство итн...) процесни машини и производствени линии (ревитализација на стари и конструкција на нови автоматски линии).

Важен сегмент во нашите услуги претставува и изработката на апл икативен софтвер со употреба на програмскиот пакет на labWIEW.

Исто така вршиме квалитетен сервис на испорачаната опрема во гарантен и во вонгарантен рок.
Како резултат на нашата посветеност на работата, стручниот тим со софистицираните решенија кои се аплицираат во новите технологии, стекнавме голема доверба кај нашите клиенти во Македонија и југоисточна Европа.

ФИДКО добива награда за своите "интердисциплинарни иновативни пракси" од страна на "International Improve Award 2015" во Истанбул

Avtomatika Fidko Skopje Makedonija

Proekti Fidko Skopje Makedonija

Fidko Kontakt Skopje Makedonija

 

Фидко_вендор1 Скопје Македонија

Фидко_вендор2 Скопје Македонија

Фидко_вендор3 Скопје Македонија

Фидко_вендор4  Скопје Македонија

Фидко_вендор5  Скопје Македонија

Фидко_вендор6  Скопје Македонија

Фидко_вендор7  Скопје Македонија

   

 

  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе