Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

ФИДКО е компанија со седиште во Скопје, Македонија, основана во 1992 година, која нуди решенија од областа на енергетската електроника и автоматика. Компанијата се бави со производство, инженеринг, развој и воведување на нови технологии со акцент на современата автоматизација на индустриските процеси.
Компанијата реализира и проектира управувачки системи за автоматизација на различни видови на индустриски процеси (метална индустрија, хемиска индустрија, прехрамбена индустрија, графичка, рударство итн...) процесни машини и производствени линии (ревитализација на стари и конструкција на нови автоматски линии).

Важен сегмент во нашите услуги претставува и изработката на апл икативен софтвер со употреба на програмскиот пакет на labWIEW.

Исто така вршиме квалитетен сервис на испорачаната опрема во гарантен и во вонгарантен рок.
Како резултат на нашата посветеност на работата, стручниот тим со софистицираните решенија кои се аплицираат во новите технологии, стекнавме голема доверба кај нашите клиенти во Македонија и југоисточна Европа.

Avtomatika Fidko Skopje Makedonija

Proekti Fidko Skopje Makedonija

Fidko Kontakt Skopje Makedonija

 

Фидко_вендор1 Скопје Македонија

Фидко_вендор2 Скопје Македонија

Фидко_вендор3 Скопје Македонија

Фидко_вендор4  Скопје Македонија

Фидко_вендор5  Скопје Македонија

Фидко_вендор6  Скопје Македонија

Фидко_вендор7  Скопје Македонија

   

 

  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе