Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Референци

Нашето долго искуство во полето на електроника и автоматизација обезбеди целосна реализација на голем број индустриски процеси. Во овој контекст, ние ќе се спомнеме нашата соработка со следниве компании:


Саса - Рудник

Во 2006 година обновивме шест рударски локомотиви. Во 2007 година се изградени уште две нови локомотиви со параметри: Тежина 8 тони, Сила 20 KN, напон 550 V DC, Моќност на мотор 44 кс.

Sasa

Саса - Рудник

Регулирање на AC / DC конвертори за полнење на батерија (72 V, 80 А), управувани и надгледувани преку интернет конекција .


Скопоски Легури

Modernization of 2 and 5 charge crane in smeltery - 25 tones, and C-8 portal crane in mine yard of smeltery - 30 tones.


ЕМО CRS - Кичево

Компјутерски управувана линија за производство на метални сегменти за управувачка кула. 


ЕМО трансформатори – Охрид

Во 2006 беше завршен мерен систем за надгледување на омската отпорност во процес на ладење и проветрување кај енергетски трансформатори. Користи прецизност од 1 Ом. Константно отчитување запишување на параметрите на процесот.


EMO Алатница - Гевгелија

Сервисирање на високо фреквентни извори на напон за машини за фино процесирање на метал.(2005 година).

Emo

ЕМО FBP – Дебар

Автоматизација на постоечка линија за метални профили. ).

T-mobile

T-mobile - Скопје

Регулирано снабдување со електрична енергија на базната станица на мобилната телефонија.


Жито Лукс

Електронски регулатори на брзина за виљушкар.


Силекс

Автоматизација на машина за сечење на мермер.

UMNIC

UMNIC

Електрични командни кола за дизел агрегати за производство на електрична енергија. Електронски регулатори на брзина за елетричен виљушкар.

Arm

АРМ

Електрични командни кола за дизел агрегати за производство на електрична енергија


КФОР

Електрични командни кола за дизел агрегати за производство на електрична енергија.


Sharcem Цементара - Генерал Јанковиќ

Сервисирање на високо напонска опрема на електро филтер за отстранување на прав.


18 Ноември Пластика - Ораховац Косово

Електрични командни кола за автоматска линија за вбризгување на пластика


Ферпласт - Урошевац

Електрични командни кола за дизел агрегати за производство на електрична енергија 450 kVA (2003).

Бројни контролирани системи за автоматизација на различни видови на процесите беа направени користејќи Програмирање Логички Контролор (PLC). Изборот на PLC зависи од бројот на излезните и влезните сигнали. Систем со минимална конфигурација покрај PLC, вклучува операциони панели или touchscreen како интерфејс за корисници и/или со PS SCADA програма со далечинско управување на системското надгледување.

  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе