Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Полначи за акумулаторски батерии

Фидко полначи за акумулаторски батерии

Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Софтверот за управување вграден во микроконтролер овозможува избор на параметрите и карактеристиките на полнењето.

Стандардно се застапени полнење со константна струја, при константен напон, Wa карактеристика и нивна комбинација.

  • Струја на полнење од 0 до 10 000 А
  • Напон на батерија од 6, 12, 24, 48, 72, 120, 220 V или по желба на нарачателот

Фидко полначи за акумулатори Полначи за акумулатори ФидкоФидко полначи за акумулаторски батерии Фидко полначи за акумулаторски батерии

 

  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе