Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Водени Бањи

 

FIDKO  ISOBATH w4L

 • Температурен распон до 100º С
 • Контролер на температурни разлики +1ºС
 • Дигитален дисплеј за покажување на моментална температура и време
 • Стабилност на температурата мах. ±0,5 ºС
 • Алармен систем (визуелен и звучен)
 • Двојни ѕидови со два изолациони материјали, внатрешниот зид е од нерѓосувачки челик
 • Капак од нерѓосувачки челик
 • Вградено PLC (програмибилен логички контролер) со целосна автоматизација на процесот ( овозможува програмирање )
 • Две полици од нерѓосувачки челик
 • Внатрешни димензии 250 х 150 х 120
 • Надворешни димензии 700 х 500 х 200
 • Волумен на внатрешната комора 4L

Гаранција  2 години
Обезбеден сервис и резервни делови за 10 години

 
  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе