Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Термостати

FIDKO  ISOITERM T50L

 • Температурен распон до 80º С
 • Контролер на температурни разлики +1ºС
 • Дигитален дисплеј за покажување на моментална температура и време
 • Стабилност на температурата мах. ±0,1 ºС
 • Алармен систем (визуелен и звучен)
 • Двојни ѕидови со два изолациони материјали, внатрешниот зид е од нерѓосувачки челик
 • Внатрешна врата од огноотпорно стакло, и надворешна врата од лим
 • Вградено PLC (програмибилен логички контролер) со целосна автоматизација на процесот ( овозможува програмирање )
 • Две полици од нерѓосувачки челик
 • Внатрешни димензии 400 х 250 х 500
 • Надворешни димензии 600 х 450 х 700
 • Волумен на внатрешната комора 50 L

 

Гаранција  2 години
Обезбеден сервис и резервни делови за 10 години

Лабораториска и медицинска опрема термостати
  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе