Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Стерилизатори

FIDKO  ISOSTER V120L

  • Температурен распон до 300º С
  • Контролер на температурни разлики +1ºС
  • Дигитален дисплеј за покажување на моментална температура и зададеното време (0,1ºС)
  • Алармен систем (визуелен и звучен)
  • Двојни ѕидови со два изолациони материјали, Ѕидовите се од нерѓосувачки челик
  • Вградено PLC (програмибилен логички контролер) со целосна автоматизација на процесот ( овозможува програмирање на процесот на стерилизација)
  • Две полици од нерѓосувачки челик
  • Внатрешни димензии 500 х 400 х 600
  • Надворешни димензии 700 х 600 х 850

Гаранција  2 години

Стерилизатор
  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе