Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Лабораториски инструмент за мешање на раствори - ОРБИТЕР 120

  • Одлична траекторија на движење со цел да се овозможи идеално мешање на раствори
  • Содржи електронска регулација на бројот на вртежи во минута, со максимална брзина од 180 вртежи / минута
  • Димензии 550x500мм (може и по спецификација)
  • Мешалката се надоградува со затегачи кои имаат функција да ги држат стабилно садовите во кои се мешаат растворите
  • Тивка работа

 

Fidko laboratoriska oprema Orbiter 120 fidko medicinska oprema Orbiter
  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе