Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Инкубатори

FIDKO  ISOINCUBAT V20L

 • Температурен распон до 40º С
 • Контролер на температурни разлики +1ºС
 • Дигитален дисплеј за покажување на моментална температура и зададеното време (0,1ºС)
 • Стабилност на температурата мах. ±0,5 ºС
 • Алармен систем (визуелен и звучен)
 • Двојни ѕидови со два изолациони материјали, внатрешниот зид е од нерѓосувачки челик
 • Надворешна врата од огноотпорно стакло вклопено во конструкција
 • Вградено PLC (програмибилен логички контролер) со целосна автоматизација на процесот ( овозможува програмирање на процесот на инкубација)
 • Една полица од нерѓосувачки челик
 • Внатрешни димензии 360 х 220 х 250
 • Надворешни димензии 550 х 420 х 450
 • Волумен на внатрешната комора 20 L

 

Медицинска опрема инкубатори

FIDKO  ISOINCUBAT T50L

 • Температурен распон до 80º С
 • Контролер на температурни разлики +1ºС
 • Дигитален дисплеј за покажување на моментална температура и време
 • Стабилност на температурата мах. ±0,1 ºС
 • Алармен систем (визуелен и звучен)
 • Двојни ѕидови со два изолациони материјали, внатрешниот зид е од нерѓосувачки челик
 • Внатрешна врата од огноотпорно стакло, и надворешна врата од лим
 • Вградено PLC (програмибилен логички контролер) со целосна автоматизација на процесот ( овозможува програмирање на процесот на инкубација)
 • Две полици од нерѓосувачки челик
 • Внатрешни димензии 400 х 250 х 500
 • Надворешни димензии 600 х 450 х 700
 • Волумен на внатрешната комора 50 L
Фидко - Инкубатори лабораториска опрема

FIDKO  ISOINCUBAT TV50L

 • Температурен распон до 55º С
 • Контролер на температурни разлики +1ºС
 • Дигитален дисплеј за покажување на моментална температура и време
 • Стабилност на температурата мах. ±0,1 ºС
 • Алармен систем (визуелен и звучен)
 • Двојни ѕидови со два изолациони материјали, внатрешниот зид е од нерѓосувачки челик
 • Внатрешна врата од огноотпорно стакло, и надворешна врата од лим
 • Вградено PLC (програмибилен логички контролер) со целосна автоматизација на процесот ( овозможува програмирање на процесот на инкубација)
 • Две полици од нерѓосувачки челик
 • Внатрешни димензии 400 х 250 х 500
 • Надворешни димензии 600 х 450 х 700
 • Волумен на внатрешната комора 50 L

Гаранција  2 години
Обезбеден сервис и резервни делови за 10 години

Фидко - Медицинска и лабораториска опрема скопје
  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе