Ново
Автоматизација на машина за полирање мермер - Тимот на Фидко успешно изврши автоматизирање на машина за полирање мермер во “Мермерен комбинат“ - Прилеп...

Прочитај повеќе
Полначи за акумулаторски батерии - Фирмата Фидко произведува регулирани полначи за акумулатори кои овозможуваат полнење и одржување на батериите според однапред зададена карактеристика.

Прочитај повеќе
MB-600 - Целосно автоматизирана машина за пакување на брашно...

Прочитај повеќе
SCADA систем - Тимот на Фидко ја замени старата автоматика на транспортниот систем во Скопски Легури со нова модерна автоматика, вклучувајќи и изработка на SCADA систем кој овозможува целосно управување и надгледување на процесите преку персонален компјутер...

Прочитај повеќе

Автоклави

  • Волумен 5L - 140L
  • Максимална температура 145 º C 
  • Притисок - max 5 bar

Генераторот за пареа е сместен надвор од стерилизационата комора со што се овозможува лесно одржување и контрола на количината на водената пареа, како и полесно користење.

Стерилизационата комора е направена од нерѓосувачки челик според DIN 14.400 стандардите со дбелина од 2,5 mm

Испустот е сместен на дното од комората со цел на собирање на водата од автоклавирањето. Во испустот е вградена пумпа за собирање.

Дотокот на вода е регулиран преку пумпа до генераторот за пареа.

Командниот контролер овозможува лесно програмирање и ракување со автоклавот.  VISION 350 PLC е производ на Израелската компанија UNITRONICS и се одликува со врвен квалитет и перформанси кои се докажани низ целиот свет.
Софтеверот е дизајниран за лесна достапност и сопствено програмирање или програмирање според зададена спецификација. Се одликува со ергономски дизајн во боја, како и шематски приказ на процесот. Достапни се триесет програми за стерилизација.

Гаранција  2 години
Обезбеден сервис и резервни делови за 10 години

Медицинска опрема автоклав
  Медицинска и лабораториска опрема - Фидко започна производство на медицинска и лабораториска опрема...

Прочитај повеќе